SDP

Ilmari
Nurminen

Monikansalliset sote-yhtiöt vahvistavat asemiaanHallitus on runnomassa läpi nopealla aikataululla sote- ja maakuntauudistusta. Uudistuksen tarkoituksena on markkinaehtoistaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, eli laittaa ne yhtiöttämisen kautta markkinoille tuottamaan voittoa. Aikaa uudistukseen on vain kaksi vuotta.

Kunnissa tämä on tarkoittanut, että palveluiden kehittäminen on jämähtänyt uudistuksen odotteluvaiheeseen, uudet työntekijät on palkattu pitkälti vain määräaikaisena, hallitus on jäädyttänyt asetuksella kuntien sote-investoinnit ja monet kunnat ovat jopa ulkoistaneet sote-palvelunsa kokonaan yrityksille.

Saamaan aikaan kuitenkin isojen terveysyhtiöiden omistajat pyrkivät vahvistamaan ja kilpavarustelemaan yhtiöidensä asemaa uudistuksessa. Ne ovat laajentaneet konseptiaan niin lastensuojelussa, terveydenhoidossa kuin vanhuspalveluissakin vahvistaakseen markkina-asemaansa entisestään. Huomionarvoista on, että ulkomaiset sijoittajat ovat vauhdittaneet yrityskauppoja ja rahoittaneet uudistuksen syntymistä. Tämän lisäksi isot terveysyhtiöt ovat myös haalineet hallituksen keskeisiä valmistelussa olleita vaikuttajia palkkalistoilleen. Tämä asemointi ja kilpavarustelu on ymmärrettävää, koska kyse on miljardeista veronmaksajien euroista, jotka vapautuvat pian markkinoille.

Nyt Suomessa pitäisi viimein ottaa opiksi naapurimaamme Ruotsin virheistä, joka on viime vuosien aikana avannut hoivapalvelujaan kilpailulle. Ruotsissa uudistus on johtanut siihen, että asiakasmaksut ovat nousseet ja lähipalveluita on karsittu varsinkin harvaan asutuilla alueilla. Lisäksi laatusuosituksia on laskettu kestämättömän alas ja yritykset ovat jääneet kiinni verovälttelystä sekä veroeurojen valumisesta ulkomaille. Ruotsissa onkin noussut vahvaa kritiikkiä uudistusta kohtaan ja halua rajoittaa voitontavoittelua hoivapalveluissa. Tämä tietäen on erityisen huolestuttavaa, että sote-palveluita ollaan viemässä nykyisen hallituksen johdolla vielä isomman kilpailutuksen ja markkinaehtoistumisen tielle kuin Ruotsissa.

Sote-palveluiden järjestämisessä esiintyy perustavanlaatuinen intressiristiriita hoitoa tarjoavien terveyskauppiaiden sekä tehokasta ja ennaltaehkäisevää palvelua tavoittelevan julkisen terveys- ja sosiaalihuollon välillä. Kova voitontavoittelu harvoin soveltuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nyt julkiset palvelut, kuten myös pienten yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen tarjoamat palvelut, uhkaavat jäädä monikansallisten yritysten jalkoihin tässä kilpavarustelussa. Tähän on puututtava.

Hallitus vie kuitenkin edelleen Suomen sote-uudistusta yritysten liiketoimintaa tukevien ideologisten perustein eteenpäin, ja näyttää valitettavasti unohtaneen sen, mikä oli sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite: palveluiden saumattoman integraation saavuttaminen ja terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Uudistus tulisi toteuttaa vahvoihin julkisiin palveluihin tukeutuen, yhteistyössä pienten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, eikä yhtiöttämisen kautta täysin markkinoiden ehdoilla. Meillä on nyt valinnan paikka: käytetäänkö verorahamme monikansallisten yritysten voittojen maksimointiin vai ihmisten tarvitsemien palveluoden rahoittamiseen?

Ilmari Nurminen
kansanedustaja (sd.)


Kommentoi


Lue myös